สถิติ
เปิดเมื่อ12/09/2014
อัพเดท28/09/2014
ผู้เข้าชม42667
แสดงหน้า80480
ปฎิทิน
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
เว็บบอร์ด

ชื่อหมวดหมู่ จำนวนหัวข้อ วันที่อัพเดทล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

1. โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง 1 ชีวิต 1 ล้าน มีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน ซึ่งก่อตั้งตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพ และ ครอบครัวของสมาชิก นั้น ทางหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองได้พิจารณาว่าสมควรที่จะนำสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเข้าไปเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ดังนั้น หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง จึงเปิดตัวโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองด้วยการแถลงผ่านสื่อมวลชนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2556  เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังในเดือนมกราคม 2557 เพื่อให้สมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองได้ทราบข่าวและได้เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการรับสมาชิกเบื้องต้น 1 แสนคน โดยผู้สมัครจ่ายค่าแรกเข้า 1500 บาท สมาชิกจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ ศพละ 10 บาท

2. หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง กับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
ตอบ  หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง(ตพ.) เป็นองค์กรหนึ่งต่างหากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน(ฌกส.พคป.)  ตพ. ดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชล มีโครงการด้านสาธารณประโยชน์หลายโครงการ และ ตพ.ได้เล็งเห็น ฌกส.พคป. ว่าเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  จึงร่วมมือกับ ฌกส.พคป. ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เข้าถึงสมาชิกของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง 1 ชีวิต 1 ล้าน จึงเป็นโครงการลำดับที่ 11 ของ ตพ.

3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการฯ  จะได้รับการสงเคราะห์แก่ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินสงเคราะห์จำนวนเท่าใด และจะได้รับเมื่อไหร่ อย่างไร?
ตอบ  ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิตในทุกกรณี (ยกเว้น สาบสูญ) จะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 80% ของยอดเงินสงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน (จ่ายไม่เกิน 8 แสนบาท) ซึ่งญาติของสมาชิกต้องแจ้งเรื่องที่ศูนย์ประสานงานตำรวจพลเมืองที่ตนสมัคร  ทางสมาคมฯ  หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง และศูนย์ประสานงาน นสพ. ตพ. จะร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ  นำเงินมามอบให้ก้อนแรก 40% และ จะมอบให้อีก 60% ที่เหลือ ภายในไม่เกิน 90 วัน

4. คนพิการสามารถเข้าร่วมโครงการสวัสดิการฯ นี้ได้หรือไม่? และ คนที่มีอาชีพเสี่ยงภัยสามารถสมัครได้หรือไม่?
ตอบ  คนพิการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ คนที่มีอาชีพเสี่ยงภัยก็สามารถสมัครได้  พิจารณาจากคุณสมบัติตามระเบียบ

5. ในอนาคตโครงการสวัสดิการฯ นี้ จะล้มเลิกไปหรือไม่ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีเงินจ่ายสมาชิก
ตอบ  ก่อนอื่นขอให้สมาชิกตำรวจพลเมืองทุกท่าน ทราบว่า สมาคมฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จดทะเบียนที่สำนักงานเขตดอนเมือง กทม.
       
ผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคุณงามความดีเป็นที่ปรากฏและยกย่องของสังคม  ได้รับรางวัลพระกินรี  รางวัลคนดีศรีสังคม  และรางวัลสิงห์ทอง ธรรมมาภิบาล   
เงินสงเคราะห์ที่สมาชิกจ่ายเข้าสู่สมาคม ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่นได้  นอกจากสงเคราะห์สมาชิกเท่านั้น  หลักการนี้ยืนยันได้อย่างหนักแน่นว่าสมาคมจะมีเงินจ่ายแก่สมาชิกแน่นอน  แต่ถ้าสมาคมฯ จะล้มเลิกไปนั้น อาจล้มเลิกไปได้เพราะสาเหตุอย่างหนึ่ง คือ สมาชิกไม่ศรัทธาต่อหลักการแห่งการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามที่สมาคมประกาศเชิญชวน  จนไร้ผู้สนับสนุนสิ้นเชิง  ฉะนั้นตราบใดที่สมาชิกยังมีอยู่ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตราบนั้น สมาคมก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะล้มเลิกกิจการสาธารณกุศลนี้ เพราะจ่ายตามความเป็นจริง จ่ายตามหลักการของฌาปนกิจสงเคราะห์  อนึ่ง ในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกนั้น สมาคมฯ ใช้วิธีการเรียกเก็บล่วงหน้า ไม่ได้เรียกเก็บภายหลัง

6. มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สมาคมฯ จะมีสมาชิกได้ถึง 1 แสนคน
ตอบ  1. โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองนี้ขับเคลื่อนโดย หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง  ซึ่งมีศักยภาพในการขยายงานไปทั่วประเทศ  โดยภาพลักษณ์อันดีงามของการเป็นสื่อสารมวลชล  มีเครื่องมือที่ทรงพลังในการเข้าถึงประชาชน   2. ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้  3. ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองรับรู้รับทราบ  4. ดำเนินงานด้วยมืออาชีพ  5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สูง ค่าสงเคราะห์ศพสูงสุดเพียงศพละ 10 บาท และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อมีสมาชิกจำนวนมากขึ้น ทำให้สมาชิกจ่ายค่าสงเคราะห์ในอัตราเท่าเดิม แม้สมาชิกจะเพิ่มมากขึ้น  6. ศูนย์ประสานงานได้รับค่าบริหารจัดการในการดูแลสมาชิกในศูนย์ของตน  7. สมาชิกมั่นใจได้ว่า จะได้รับเงินสงเคราะห์อย่างแน่นอน  เพราะสมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งควบคุมกำกับดูแลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นไปตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์  8. สมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองนั้นมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่มีลดลงเลย  9.มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย

7. เงินค่าสมัครแรกเข้า 1,500 บาท นั้นเข้าสู่สมาคมทั้งหมดเลยหรือไม่ อย่างไร?  สมาชิกสมัครแล้วจะได้รับการคุ้มครองทันทีหรือไม่
ตอบ  เงินเข้าสมาคมฯ เพียง 650 บาท เท่านั้น  เงินค่าสมัครแรกเข้านั้นแบ่งเป็น  
----------ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 100 บาท 
----------ค่าบำรุงรายปี 50 บาท 
----------ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าศพละ 10 บาท จำนวน 50 ศพ เป็นเงิน 500 บาท 
-------------------รวมเข้าสมาคม  650  บาท
----------ค่าสมัครสมาชิกบริษัทดูแลใจ/ชมรมหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง  850  บาท
-------------------รวมทั้งสิ้น 1500 บาท
เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะได้รับการคุ้มครองเมื่อเป็นสมาชิกครบ 6 เดือนไปแล้ว (ครบ 180 วัน)  นับตั้งแต่วันที่สมาคมอนุมัติ

8. ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองได้หรือไม่
ตอบ  ได้  โดยการสมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ผ่านศูนย์ประสานงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ทั่วประเทศ พร้อมกันนั้น ก็ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทันที ซึ่งค่าสมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองประเภทสามัญตลอดชีพ 850 บาทเท่านั้น (อยู่ใน 1500 บาทแล้ว)  ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรายปี

9. สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ 80% ให้แก่สมาชิก แล้วอีก 20% ไปไหน
ตอบ  เงินสงเคราะห์ 20% ที่เหลือนั้นแบ่งดังนี้ คือ 4% เป็นรายได้ของสมาคมฯ 5% เป็นของกองทุนเพื่อการวิจัยและประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือสังคม 6% ให้ บริษัทดูแลใจพลเมือง จำกัด  และ 5% จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ที่แบ่งเช่นนี้ก็เพราะเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการองค์กร  แม้มูลนิธิก็ยังหักเป็นค่าใช้จ่ายถึง 40%

10. ผู้สมัครสมาชิก จะได้รับบัตรสมาชิกเมื่อใด
ตอบ เร็วที่สุด 1 เดือน หรือ อย่างช้า 2 เดือน เพราะบริษัทดูแลใจ จะส่งเอกสารการสมัครของสมากชิก ไปให้สมาคมฯ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบและอนุมัติ ซึ่งจะทำได้แค่เดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น (การอนุมัติไม่สามารถทำได้ทุกวัน เพราะต้องใช้คณะกรรมการถึง 8 คนในการตรวจสอบเอกสารเพื่อทำการอนุมัติแต่ละครั้ง และต้องทำตามที่กฏหมายกำหนด) หลังจากที่สมาคมได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะส่งหมายเลขสมาชิกมาให้กับบริษัทดูแลใจในการทำบัตร ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 4 วัน ถ้าบัตรเสร็จแล้ว บริษัทดูแลใจจะส่งบัตรทางไปรษณีย์ไปให้กับ ผอ. ศูนย์ฯ เพื่อให้ ผอ. นำบัตรไปให้กับสมากชิกของท่านเอง 

11. เงินสมัครเพื่อเปิดศูนย์ประสานงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองนั้น ทางสมาคมมีส่วนได้รับหรือไม่ อย่างไร
ตอบ  สมาคมฯ ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับเงินสมัครเพื่อเปิดศูนย์ประสานงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง  เพราะเป็นเรื่องของการดำเนินกิจการของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเองต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคม

12. ใบรับรองแพทย์จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่สมาคมกำหนด ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นอย่างไร
ตอบ  สุขภาพของสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญที่สมาคมจะต้องพิจารณา  เพราะจะส่งผลต่อความยากลำบากของสมาชิกเองโดยตรง เพราะอาจก่อภาระให้แก่สมาชิกเองในอนาคตในการจ่ายเงินสงเคราะห์(ทำบุญ)  ไม่ใช่ภาระของสมาคมเลย  เพื่อให้สมาชิกที่เข้าสู่สมาคมเป็นสมาชิกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  จึงต้องคัดสรรเลือกรับสมาชิกด้วยการไม่รับผู้เป็นโรคร้ายแรงเหล่านั้น  ซึ่งผู้ที่เป็นโรคก็จะรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นโรคหรือไม่  แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าตนเป็นโรคร้ายแรงเหล่านั้นหรือไม่  ทางสมาคมก็ไม่ได้บังคับหรือต้องการให้ไปตรวจหาโรคแต่อย่างใด  ผู้ที่จะพิจารณารับเป็นสมาชิกในเบื้องต้นก็คือ ผอ. ศูนย์ ตพ.  ต้องพิจารณาเรื่องสุขภาพ  อาจจะใช้วิธีการซักถาม และขอดูใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปว่าแข็งแรงหรือไม่  และเจ้าตัวต้องรับรองตนเองอยู่แล้วว่าไม่เคยรู้หรือไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนในวันเซ็นใบสมัคร  เมื่อ ผอ. เซ็นรับสมาชิกแล้ว ก็ถือว่าผ่านขั้นตอนการพิจารณาถึง 80%
          อนึ่งถ้าผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  รู้ว่าตนเป็นเบาหวาน หรือโรคอื่น ๆ ก็ตามที่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรง  ตนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่  เป็นเบาหวานแค่ขั้นเริ่มต้น อยากเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ  กรณีอย่างนี้ ก็ต้องให้แพทย์ยืนยันมาในใบรับรองแพทย์ว่าเป็นเบาหวานขั้นใด หรือ โรคร้ายแรงขั้นใด สุขภาพทั่วไปเป็นอย่างไร  โรคอื่น ๆ ที่ไม่เป็น ก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาเช่นกัน
          ฉะนั้น การขอใบรับรองแพทย์เพื่อนำมาสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงไม่ได้มีความมุ่งหวังให้ไปตรวจหาโรคร้ายแรงดังกล่าวแต่อย่างใด  ถ้าไม่มีประวัติมาก่อน  ก็ถือว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงนั้นในวันที่ยื่นใบสมัคร เช่นเดียวกันกับประกันชีวิตที่ทำการคุ้มครองโรคร้ายแรง  ก็จะพิจารณาเพียงว่ามีเจตนาปกปิดความจริงหรือไม่เท่านั้น  รู้ก่อนหรือรู้ภายหลัง  แต่ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแถลงให้สมาคมทราบตามความเป็นจริงเท่านั้น 

13. ขั้นตอนการออกบัตรสมาชิกโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเป็นอย่างไร
ตอบ   เอกสารที่ท่านส่งมายังสำนักงานแล้ว  ทางพนักงานตรวจเอกสารจะตรวจเอกสารว่าเอกสารที่ท่านส่งมาครบไหม ถ้าครบก็จะส่งให้พนักงานคีย์ข้อมูล แล้วจึงส่งเอกสารเข้าสมาคม ทางสมาคมจะเซ็นอนุมัติรับสมาชิก เดือนละ 2 ครั้ง ตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย  และจากนั้นก็จะส่งเลขรหัสมาที่ บริษัท ดูแลใจพลเมือง จำกัด ทำการออกบัตรต่อไป

เหตุผลที่เอกสารล่าช้า
1.เอกสารที่ทางศูนย์ ตพ. ส่งมานั้นไม่ครบ
2.ใบรับรองแพทย์หมดอายุก่อน
3.ทางศูนย์ประสานงานฯ ยังไม่โอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ มาที่บริษัท ดูแลใจพลเมือง จำกัด


ปัจจุบัน ศูนย์ประสานงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง ที่ได้รับอนุมัติให้เป็น ศูนย์สาขาของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง สามารถออกใบเสร็จและออกบัตรให้กับสมาชิกได้แล้ว ศูนย์ประสาน ตพ. ต้องประสานงานกับศูนย์สาขาฯ ที่ใกล้เคียงที่สุด  ในการส่งสมาชิกของตนเอง ให้รับบัตรและใบเสร็จที่นั่นได้เลย

14. การเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง มีข้อแตกต่างอย่างไรกับการทำประกันชีวิต
ตอบ  ประกันชีวิต เงินลูกค้าที่ส่งเบี้ยประกัน บริษัทนำไปลงทุนต่างๆ ได้ แต่สมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองที่ได้เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เงินที่สมาชิกส่งค่าสงเคราะห์ ต้องใช้ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่านั้น  จะนำไปแสวงหาผลกำไรใด ๆ ไม่ได้
 
0
24/09/2014 18:37
พูดคุยเรื่องทั่วไป
23
premier
premiertoto
18/10/2023 22:19